Rady a doporučení

PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ TĚCHTO PÁR RAD PŘED CESTOU OBYTNÝM VOZEM

Obecně platí, že obytná auta jsou určena pro aktivní trávení volného času. Nejen pro rodinnou dovolenou, ale i pro skupinové výlety, sportovní akce, nebo kulturní akce, atd. Vždy je potřeba odhadnout své řidičské a technické předpoklady a schopnosti k zvládnutí obsluhy obytného auta.
Před zapůjčením obytného vozu si také přečtěte podmínky pronájmu – předejdete tak nedorozuměním a poplatkům při vracení vozu.

PŘEBÍRÁNÍ OBYTNÉHO VOZU V PŮJČOVNĚ

Vždy je lepší, když si pro vozidlo přijede řidič, v doprovodu minimálně ještě jednoho člena posádky, který bude proškolen o obsluze obytného vozu společně s řidičem.
Je sepsán protokol o stavu vozidla, výbavy a případného poškození. Tento protokol slouží jako jediný dokument o stavu vozidla při jeho vracení a podle něj se bude obytný vůz technikem od zákazníka přebírat. Pokud se na vozidle objeví nové poškození, nebo bude chybět část výbavy, budeme tuto škodu požadovat po vás a odpovídající částka bude odečtena z vratné zálohy. V případě, že bude škoda kryta pojistnou smlouvou, bude po nájemci požadována spoluúčast, která je 10% z pojistné události (minimálně však 10.000,-Kč)

RADY NA CESTU

Obytným vozem se může vydat prakticky kdokoli, kdo vlastní ŘP skupiny B, je obezřetný a pozorný. Obytný vůz je mnohem větší než osobní auto (měří na výšku až 3,2 m a na délku až 7,5m + nosič na kola) a tak je potřeba dbát zvýšené pozornosti při podjíždění mostů, pergol, altánů, najíždění na trajekt, pakování, couvání, otáčení, atd.
Před jízdou je potřeba zajistit všechny předměty ve vozidle proti samovolnému pohybu, mít zavřená všechna okna, dveře a skříňky nástavby a překontrolovat uložení nákladu, apod.
I při sebemenším popojíždění je nutné zasunout schůdky, markýzu a stabilizační nohy!
Ve vozidle nikdy nenechávejte na viditelném místě žádné cennosti, jako například peníze, doklady, počítače, kamery, fotoaparáty atd., a vždy se snažte parkovat a nechávat vozidlo bez dozoru na veřejných místech s vysokou frekvencí kolemjdoucích, nebo projíždějících vozidel. Obytná auta jsou často terčem zlodějů a je lepší zaparkovat na placeném a hlídaném parkovišti, či kempu a předejít tak na dovolené zbytečným komplikacím. Pozor také při parkování v nákupních centrech. Vždy je lepší nechat jednoho člena posádky uvnitř vozu.